viroza

pátek 10. květen 2013 15:32

z nemocného palce se náš pan prezident zcela vyléčil, nyní však zle zaútočila viróza. na téma toho, jak nápadně se symptomy virózy shodují se symptomy zaníceného palce, připravuje 1. lékařská fakulta UK studii. enormní zájem o účast ve studii ze strany bezdomovců se vysvětluje páně prezidentovou popularitou. 

rozhodně není pravdou, že by pan prezident byl pod vlivem alkoholu, jak šíří internetem zákeřní a podlí pravdoláskaři. je naopak nade vší pochybnost prokázáno, že celý čtvrtek a po celý 13. duben se pan prezident alkoholu ani nedotknul.

hradní stráž rovněž prohlašuje, že přenosný spektrometr je plně funkční a tudíž nebezpečí komplikací lehké virózy, jakož i recidiva zaníceného palce jsou zcela vyloučeny. přes víkend se pan prezident ze všeho vyleží a bude zase čilý jako sarkastický mraveneček. 

hradní vydavatelství připravuje slovník pod názvem newspeak 2013 s podrobným vysvětlením nových termínů používaných v tomto funkčním období, aby nadále nedocházelo k matení veřejnosti.  

igor sazma

igor sazma

igor sazma

přináším zcela klíčové informace o zásadních událostech tohoto vesmíru a nejbližších přilehlých realit. k dalším významným přínosům mé činnosti patří propagace psaní malými písmeny.

já nic, já muzikant

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky