desatero božích přikázání

pátek 2. srpen 2013 17:01

potkal jsem honzu. tak jsme kamenovali ženskou, spokojeně si zafuněl. fakt? a kde, já na to. támhle, na parkingu u tesca. fotila. já byl na kamenování jednoho rouhače, co si umýval auťák v neděli... hergot, uklouzlo mi, to mě mrzí, že jsem to nestihl. musíme si to příště líp zkoordinovat. ale pozdě. ruku jsem měl už zkroucenou za zády a sedělo na mě pět těžkooděnců. jméno boží vzal jsem nadarmo. sakrbléééé.

vždy mě překvapí, když inteligentní lidé, velmi často i nereligiózní, nepraktikující či nevěřící, vyjádří svoji utkvělou představu, že biblických „deset přikázání“ je nějakou následováníhodnou morální normou, kterou je záhodno dodržovat.

tento článek je tedy věnován jim. nikoli věřícím, kteří tuto představu mají tak říkajíc v popisu práce.

ani nevím kde začít. od toho, že bible je slepenec textů různých přepisů a znění, uměle sestavený dohromady? že přikázání není deset? respektive, kterých deset má být „těch“ deset? (fráze z exodu 34 je zmínka, nikoli seznam). i exodus 20 jich třebas uvádí rovnou třináct... ale přikázání jsou v bibli stovky, všechna tvrdě exekvována a trestána, často vysoce oblíbeným trestem smrti.

ale začneme od začátku: jaké je plus mínus první (nebo druhé) přikázání... už vím, žárlivý bůh říká: já jsem ten nej-nej a jedinej, takže mě uctívej, mě a mě a nikoho jiného. no, tohle dává smysl, pokud má být náboženství úspěšné. ne, pokud to má být morální norma. 

a druhé (v jiných počtech třetí... už mě to nebaví, wikipedie tady poskytuje hezkou tabulku): žádné obrázky! ani mne, ani synátorka, ani rybiček ani ptáčků. uděláš obrázek, chcípni.

Exodus 20:4 Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství [těch věcí], kteréž jsou na nebi svrchu, ani [těch], kteréž na zemi dole, ani [těch], kteréž u vodách pod zemí. Exodus 20:5 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, [Bůh] silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého [pokolení] těch, kteříž nenávidí mne...

a přikázání další? budeš slavit můj svátek každej týden, jinak chcípni.

Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví. Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost. Dali ho střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má stát. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.“ Celá pospolitost ho vyvedla ven za tábor a ukamenovali ho, takže zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

milí zlatí, pokud tyhle dávnověké surovosti chcete vydávat za morální zásady sdělené lidstvu samotným bohem, tak to raději neříkejte nahlas. přikázání, jak se má chodit oblečený, jaký chleba jíst, jak je ok zabíjet a vraždit ve jménu toho vašeho jediného správného boha, držet si otroky, že sice jako nepokradeš, leda ovšem bys plenil a znásilňoval nepřátele, to že je pak úplně v pořádku (třebas Deuteronomium 19:13-14)... s tímhle "obecným základem morálky pro všechny" se fakt jděte bodnout.

nééé, tak tohle by bylo na deset blogů.

křesťanská ideologie se pochopitelně musela přizpůsobovat, jinak by nebyla tak úspěšná. dneska už samozřejmě není země placatá a v evropě a severní americe se oficiálně neorganizuje upalování a kamenování ani sekání končetin. křesťanství se dokonce tváří mírumilovně, láskyplně až nezištně (to poslední u nás, v jiných evropských zemích tomu tak ovšem není), tváří se jako morální arbitr. dnešní křesťan, ať už amatér či profesionál, umí vysvětlit a odůvodnit, proč některá přikázání není třeba brát doslovně a jiná ano. proč už se smí fotit. proč je už dovoleno překládat bibli. kterou větu v bibli bůh nemyslel doslovně a kterou ano. a budou se tvářit, že je to vše logické a dává to smysl a jen vy tomu nerozumíte. *)

víte co? žijeme v jednadvacátém století. naše morálka je naštěstí jiná než starozákonní. jiná než novozákonní. jiná než středověká a jiná než renesanční. změnila se tak, jako se změnila lidská společnost. 

což shledávám optimistickým. 

 

třeba takový richard dawkins předkládá následující desatero:

(překlad horkou jehlou, neb už se mi nechce psát)

1/ nedělej jiným to, co bys nechtěl, aby jiní dělali tobě.

2/ ve všem co děláš, usiluj o to, abys neublížil.

3/ chovej se ke svým druhům, lidským tvorům i k jiným živým formám a vůbec ke světu s láskou, čestně, věrně a s respektem.

4/ nepřehlížej zlo a nezdržuj se výkonu spravedlnosti, avšak buď vždy hotov odpustit provinění, pokud bez nátlaku je přiznáno a je projevena upřímná lítost.

5/ žij život s pocitem radosti a údivu (= nad jeho krásou).

6/ vždy usiluj o to, naučit se něco nového.

7/ prověřuj a prozkoumej vše; fakty pak vždy své myšlenky prověř a buď hotov odhodit i vážený a ceněný názor, pokud neodpovídá faktům.

8/ nikdy nevyhledávej cenzuru a neizoluj se od nesouhlasných názorů; vždy respektuj právo jiných s tebou nesouhlasit.

9/ vytvářej nezávislé názory na základě svého rozumu a zkušenosti; nedovol být slepě veden jinými.

10/ pochybuj o všem.

 

mno, rozhodně zajímavější a inspirativnější než: já já já jenom já, tvůj bůh a až ti řeknu, zabij dítě.

 

nebo verze takového christophera hitchense:

1/ neodsuzuj lidi na základě jejich etnické příslušnosti či barvy pleti.

2/ať tě ani nenapadne používat lidi jako svůj majetek.

3/ opovrhuj těmi, kdo používají násilí nebo hrozby násilím v sexuálních vztazích.

4/ ukryj svoji tvář a plač, opovážíš-li se ublížit dítěti.

5/ neodsuzuj lidi za jejich vrozené sklony. (zde myslí homosexualitu)

6/ buď si vědom toho, že i ty jsi zvíře a závisíš na předivu přírody. snaž se dle toho jednat a myslet.

7/ nemysli si, že unikneš odsudku, pokud i bez nože (lží) oloupíš lidi

8/ vypni ten zatracenej mobil

9/ ostře kritizuj všechny džihádisty a křižáky a nazvi je pravým jménem: psychopatickými zločinci trpícími ošklivými halucinacemi a působícími odporný sexuální útlak.

10/ odmítni jakoukoli víru, pokud jejich přikázání protiřečí těmto.

 

uf, a tímto končím předlouhý blog.

je vedro. a stejně, líp než hitchens to říct nedovedu.

 

 


 

*) tzv. bible je artefakt, který ovlivnil významnou část lidské společnosti podobně jako korán jinou či lao´tzu ateizm.gifovlivnili ještě jinou. jak v jazyce, tak v jiných literárních odkazech nacházíme množství citací, odkazů, metafor souvisejících s biblí. ale je (tedy alespoň pro nekřesťany) celkem očividné, že takovýchto artefaktů máme tuny. a já bych rozhodně raději čerpal příměry z mnohem zajímavějšího a záživnějšího shakespeara. 


a na okraj: dovedete si představit, že někdo svoji interpretaci hamleta prohlásí za jedinou správnou a všechny, co by ho interpretovali jinak za tupce a idioty, co se budou věčně smažit v pekle? případně by vás za to upálil? ukamenoval? zastřelil? neboť existuje jen jedna jediná správná interpretace hamleta?

 

igor sazma

igor sazma

igor sazma

přináším zcela klíčové informace o zásadních událostech tohoto vesmíru a nejbližších přilehlých realit. k dalším významným přínosům mé činnosti patří propagace psaní malými písmeny.

já nic, já muzikant

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky