panenka maria III

pátek 27. září 2013 14:10

tak mi zrovna na fejsu vyskočila zpráva. si představte, že jste maminka dítka školou povinného a voláte do školy. a paní ředitelka s vámi mluvit nemůže, neb je na mši svaté. a proč? inu proto, že si ve škole zorganizovali takovýto týden: 

 

týden křesťanské kultury, 27.09 – 4.10. 2013

 

mariánské svatostánky naší diecéze.

27. září (pátek)FARNIÁDA (v originále parafiáda, od farnost + olympiáda)

8.00 – první dvě hodiny dle plánu (zkrácené o 30 minut)

9.10 – odchod tříd do kostela pod dozorem učitelů třetích hodin.

9.30 - mše svatá

11 – 12,15 sportovní turnaj VI.- tých tříd o sošku svatého archanděla michaela

třídy IV – V film

I. – III. výtvarná výchova (nakresli libovolný podle tebe nejhezčí obrázek matky boží)

0 – (nultá třída, děti ve věku 5 – 6 let,  pozn. překladatele) – výuka písně o matce boží

12.20 zakončení  FARNIÁDY

oběd a další hodiny dle plánu.

ti, kteří nechodí na náboženství, se v době mše svaté budou hlásit v čítárně.

během celého týdne: 

1. října

9.40 – I. – III. třída – v tělocvičně setkání s kustodem mariánského svatostánku otcem wiktorem tokarským.polská třída

10.35 třída IV – VI – v tělocvičně setkání s kustodem mariánského svatostánku otcem wiktorem tokarským.

každý den po první velké přestávce odříkáme růženec s myslí o světovém míru, obzvláště v sýrii.

(...)

návrhy témat realizovaných během jednotlivých hodin:

informatika – tvorba prezentace mariánských sanktuárií naší diecéze.

matematika – řešení příkladů tematicky souvisejících s (těmito) svatostánky.

polština - písemná práce: dopis papeži františku s poděkováním za mariánský svatostánek s přihlédnutím k  slavnostem „týdne křesťanské kultury“, které se staly tradicí naší školy a s prosbou o požehnání všech žáků, učitelů a pracovníků naší školy.

náboženství – probrání a poznávání svatostánků naší diecéze.

dějepis – chronologické řazení mariánských svatostánků řešovské diecéze

angličtina / francouzština / němčina – zdrávasmaria v různých jazycích

hudební výchova – zpěv a výuka mariánských písní

přírodní nauka –tvorba mapy vybraných mariánských svatostánků  diecéze

výtvarná výchova – malování či lepení obrazu boží matky

družina  – promítání filmů na mariánská témata

výstavka na chodbě – figurky matky boží, knížky o matce boží, obrazy, práce žáků.

o přestávce multimediální prezentace mariánských svatostánků

 


tak tohle na pohled sci-fi je realita.

doufám, že se ředitelé škol a místní kněží inspirují.

nebo aspoň zasní.

jo, a aby nebylo mýlky, tohle je „světská“ neboli normální čili státní škola v polsku, nikoli církevní. 

jsem si to nedovedl odpustit. a sorry, překlad byl v rychlosti, jsou tam drobnosti, se kterými nejsem spokojený... každopádně, ZDE JE ORIGINÁL (pdf). 

a tohle je ta škola, aby mě někdo nenařkl, že si to vymýšlím. :) 

igor sazma

igor sazma

igor sazma

přináším zcela klíčové informace o zásadních událostech tohoto vesmíru a nejbližších přilehlých realit. k dalším významným přínosům mé činnosti patří propagace psaní malými písmeny.

já nic, já muzikant

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky