čemu lidé věří I

čtvrtek 9. leden 2014 08:26

joseph smith byl prostý, bohabojný člověk, na živobytí si vydělával poctivým hledáním pokladů pro místní farmáře (je jen pochopitelné, že za svůj čas si nechal zaplatit), a protože hledaní pokladů je činností náročnou a nejistou, nelze se divit, že nikdy nic nenašel. což jednoho chamtivého farmáře namíchlo a joseph byl zatčen a souzen za podvod. ale to jistě s příběhem naším pražádné souvislosti nemá: 

lidé věří, že když se joseph smith takhle jednou v roce 1820 modlil na zdravém vzduchu a tázal se boha, jaké náboženství že je to správné, zjevil se mu bůh otec i se svým synem ježíšem a sdělili mu, že žádné. a že ho tímto povolávají za proroka, stejně jako před tím abraháma, mojžíše nebo mohamenda. proč že tomu lidé věří? no protože jim to řekl sám prorok joseph smith, to dá rozum. 

josephovi se pak zjevil i anděl mormoni a řekl mu, kde jsou zakopány zlaté desky se slovem božím. ty joseph našel a (i když musely vážit aspoň metrák - vezmeme-li úvahu josephem udávané rozměry a hustotu zlata), odnesl je a velice dobře uschoval. tak dobře, že je nikdo ani nikdy neviděl. teda - pokud nepočítáme vnitřní zrak. dneska už je ale nehledejte, neboť je joseph dal andělovi, a ten si je vzal do nebe. lidi tady dole totiž strašně kradou.

prorok joseph překládá z kloboukudrobný problém s deskami byl v tom, že je nemohl nikdo přeložit, neb – kromě toho že je nikdo neviděl - byly také zapsány velmi zvláštními, do té doby nevídanými hieroglyfy, tzv. reformovanou egyptštinou, jak tomu náš prorok říkal. třeba bylo vše přeložit do angličtiny. a tak dobrý joseph smith použil božské překladatelské náčiní, totiž cylindr, podobný jako mají bob a bobek, a do toho cylindru vložil magický překladatelský kámen (seer stone), hlavu si strčil do klobouku (to aby světlo světské nepřekáželo světlu nezemskému vyzařovanému kamenem) a co mu klobouk zjevil, to přesně a bez příkras či zkomolení nadiktoval svému (náhodou bohatému) učedníkovi. kam se hrabe google traslator na magický klobouk se šutrem! co já bych dal za ten jeho klobouk, když musím občas něco přeložit, děsně mě otravuje, jak furt musím čučet do originálu... a on se na originál ani nepodíval. klidně ho mohl nechat zakopaný. no nic. jisté je, že desky zjevily mnohá překvapení.

od těch dob lidé věří, že američtí indiáni jsou vlastně ztracenými izraelitskými kmeny, co přišly do ameriky asi 600 let před kristem. původně byli bílí, ale kůže jim zčervenala za trest, protože byli moc zlobiví a moc se mezi sebou prali. barva vaší kůže totiž záleží na tom, jak moc hříšní jste (takoví černoši, to radši ani nemluvit, ti nesou přímé prokletí kainovo. a proč by se tomu měl někdo divit? my si přece zase neseme nějaký prvotní hřích, cokoli to má jako znamenat). ale když se jako černoch nebo indián přidáte k mormonům a hodně, ale fakt hodně se modlíte, vaše kůže začne světlat. to je prokázaný!

i ježíš přišel do ameriky, přesněji přišel tam po svém zmrtvýchvstání za hodným kmenem židů kmene nephitů a jeho pravé učení se zachovalo v jejich svaté knize (rovněž přeložené z klobouku). a zahrada edenská, ta byla (a je a bude) ve státě missouri. a adam, byl vlastně archanděl michael, co sestoupil do této edenské zahrady i se svými nebeskými manželkami.

a bohů je více, ale ten náš hlavní bůh sídlí na planetě kolob. kde tato planeta má být sice nevíme ani my ani astronomové, ale prostě je tam bůh, kdybyste ho hledali. což je fér, jsou náboženství, která vám nedají ani to nemenší vodítko, kde by mohl mít bůh své headquarters, až ho budete hledat.

zpět k bohům: ti si staví své vlastní vesmíry, ale klid, my jsme zodpovědní jen tomu našemu jednomu šéfovi vod kolobu. mimochodem, stát se bohy a stavět si vlastní světy máme šanci i my... ale je to složité a na to byste museli být mormoni.

co vám nasa neřeklakdyž jsme už u toho, boží prorok joseph rovněž pravil, že na měsíci žijí lidé v průměru 1,8 metru vysocí, uniformně oblečení podobně jako kvakeři a dožívají se daleko vyššího věku než lidé na zemi, až 1000 let. dnešní oficiální stanovisko mormonů je více než rozumné a zní takto:

"v současnosti lidstvo nemá žádné povědomí a to ani vědecké ani zjevené o tom, zda jsou na měsíci obyvatelé. fakt, že hrstka kosmonautů žádné obyvatele na povrchu měsíce před desítkami let, co naposledy přistáli na měsíci neviděla, nám zajisté neposkytuje definitivní odpověď. je to podobné, jako kdyby návštěvníci země přistáli v nehostinném údolí smrti (mohavská poušť, kalifornie, pozn. i.s.) a neměli by ani ponětí o miliardách lidí jinde." konec citátu. kouzelné, ne? co mi to jen připomíná...     

mormoni nosí spodní prádlo zvláštního střihu se speciálními tajnými znameními (zednářského původu), které je ochrání jak před fyzickými úrazy, tak před mocí ďáblovou. musíte je nosit ve dne v noci, prostě furt. aby správně fungovalo, tak musí být prádlo na kůži, takže pokud jste žena, kalhotky a podprsenka jdou přes tohle prádlo, jasný? a nesmíte to nikdy sundat. teda, na sprchování jo. a taky na tvoření dětí to je povolený. a nově i na některé sporty. raději ne ovšem na plavání, neb satan má moc nad oceány, řekami a jezery a mormoni se do plavání dvakrát nehrnou. si říkám, jaká muka musí zažívat sprchující se mormon... když má satan moc nad těmi oceány a řekami, nemohl by se protáhnout sprchovou hlavicí a sebrat mu duši? ale asi tohle mají nějak ošetřený. nevím.

proč že tomu všemu věří? no přece jim to řekl bohem vybraný prorok joseph smith. a taky protože jim to pak přeložil pomocí kouzelného klobouku ze zlatých desek, které si vzal anděl zase do nebe! prostě je to psané v knihách, předaných lidstvu bohem. přes anděly a proroka a klobouk. dávejte sakra pozor, milí čtenáři.

mimochodem, i když to z předchozího jasně vyplývá, pro jistotu ještě po lopatě: mormoni věří (klidně si nahraďte slovem vědí), že v současnosti jsou jedinou církví na světě, která skutečně představuje slovo boží na zemi. všechny ostatní jsou totálně vedle. doslova jak říkají, ostatní náboženství jsou „ohavností v očích božích“. *)

tak. a tomuhle věří mormoni.

mormoni (přesně: církev ježíše krista svatých posledních dnů) udávají počet svých stoupenců ve světě na 14 milionů (z toho 5,5 milionu v usa). v české republice má 13 poboček ve větších městech. 


a poznámka pod čarou:

anděl MORONInepsal jsem o historii, o tom, že mormoni byli vystaveni genocidě ani o tom, že se později sami genocidy dopustili, o tom, že byli vyhnáni ze spojených států (utah v té době nebyl součástí usa) ... nepsal jsem o tom, že vždycky, když se na ně federální vláda namíchne, přijde nové zjevení boží a mormoni upraví své doktríny. tak to bylo třeba s mnohoženstvím i s jejich rasistickými názory.

jsou toho tuny, co se mi sem nevešlo: pre-existence duší, vězení pro duše (místo pekla), druhý příchod ježíše (luciferova to bratra), noe jako archanděl, tajné obřady se zednářskou symbolikou, tajná hesla pro vstup do ráje, neexistující jazyk edenu používaný v bohoslužbách, mnohoženství na zemi i na nebi (i ježíšovo) a vůbec vztah k ženám – třebas do ráje se žena dostane jen tak, že ji tam pozve manžel a tam mu bude navěky podřízena... a spousta dalšího, ale to by bylo na několik blogů.

takže tento výběr je o tom, jak čtrnáct milionů lidí věří v 21. století odsouzenému podvodníkovi s kloboukem z devatenáctého století a každý měsíc odvádějí povinně 10% svého příjmu (před zdaněním!) do pokladny své církve. 

pokud se budete chtít dozvědět o mormonech něco více, snadno si toho vygůglíte tuny. třebas tady najdete jejich teologii v kostce

 


*) I was answered that I must join none of them, for they were all wrong, and the personage who addressed me said that all their creeds were an abomination in His sight: that those professors were all corrupt . . ." (Joseph Smith,History of the Church, vol. 1, p. 5-6)

igor sazma

igor sazma

igor sazma

přináším zcela klíčové informace o zásadních událostech tohoto vesmíru a nejbližších přilehlých realit. k dalším významným přínosům mé činnosti patří propagace psaní malými písmeny.

já nic, já muzikant

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky