čemu lidé věří - laškovné intermezzo

neděle 9. únor 2014 08:07

www.awkwardmomentsbible.com

inu, bylo to tak, že bůh seslal sám sebe, aby hřích, který jako vševědoucí a všemohoucí dopustil a který dle jeho plánu spáchali adam s evou, aby tento, hřích prvotní, sňal z lidstva. 

ono sice není moc jasné jaký to byl hřích, zda pojídání ovoce, nebo fakt, že to bylo ovoce ze stromu poznání, nebo že byli tak rajsky zhulení, že si povídali s hadem, nebo že adamovi s evou zachtělo se oděvu, nebo že se spolu vyspali, ale byl to prostě hřích, co přešel na všechna pokolení.1) co to je "hřích" taky není dost dobře jasné, ale z kontextu vyplývá, že je to e-e, špatné.

ale zpět: tedy bůh seslal sám sebe (přesněji nějak oplodnil sám sebou pannu a určitě to nějak božsky vyřešil s chromozomy)2), aby za něco, čemu říká prvotní hřích, obětoval sám sebe samému sobě na usmířenou, a udělal to za lidi a pro lidi (místo aby si to sám sobě jen řekl). a zemřel dost drastickým způsobem na kříži, však si taky sám sobě na to stěžoval, ale zase vlastně počkejte, on sice zemřel, ale nezemřel, takže se obětoval, ale jenom jako.

páč pak zase vstal z mrtvých a vrátil se sám za sebou do nebe. nevím, jestli to platí, když někomu dám dvě kila, ale pak si je zase vezmu a propiju - tak je ten druhej bude mít? no nic, a takto zcela jasně a nepokrytě a polopatě dal všem najevo, že je bůh dobrotivý. jasnější to být snad ani nemohlo. proto se taky od té doby nemá potřebu zjevovat jinak než na amerických toustech, hrát si se sochama, případně se objevovat na mokrých stěnách a psích zadcích. jasný?

tak plus mínus od té doby tady máme kult sadomasochistického pojetí bolesti, utrpení a pekla pro hříšníky a pro všechny ostatní, co nevěří tomu, čemu věří ti, od toho ukřižovaného. máme tady propracované pojetí hříchu, rozvinuté probouzení temného pocitu viny za - no v podstatě za všechno, od narození, přes malování obrázků a poslouchání hudby, přes masturbaci nebo navlékání kondomu, až k lásce jiné než lásce k těm správným bohům a k sexu kromě sexu v kněžími schválených manželstvích - a dokonce i v těchto svazcích pak sex za účelem jiným než plozením dětí je špatný. máme tady svého druhu mentální nedospělost (vztahování se k vševědoucímu a všemohoucímu „rodiči“), sebetrestání, pocit méněcennosti, nehodnosti a nedobrosti, a to od dětství přes dospělost až do smrti. 

tato sekta se v římě dosti rozmohla a nakonec císařským rozhodnutím se stala v roce 380 úředním státním náboženstvím. říkali si křesťané, dle postavy mýtického ježíše krista.

pravděpodobná podoba ježíšovanevíme sice s určitostí, zda historický ježíš skutečně existoval, ale současný většinový názor zní, že někdo takový asi opravdu žil.

pravděpodobně to byl jeden z těch mnoha kazatelů, co čekal před 2000 lety každým okamžikem konec světa (a dodnes ho mnozí křesťané čekají „za svého života“), a proto vykřikoval, že muži mají opustit své rodiny, nenávidět své otce a matky, přestat pracovat, obdělávat pole, prostě všeho nechat, zapomenout na zítřek a jít s ním pokřikovat o bohu jediném po pláních palestiny doby železné. a taky radil, ať si uřežou ruku, když s ní budou hřešit (s logickým odůvodněním, že je to lepší, než aby šli celí do pekla). byl to ten, co říkal, že nepřináší mír, leč meč.3) a není divu, neb – dle své logiky – to byl přece stejný bůh, co vyvraždil celý svět potopou a tyransky zkoušel své chudáky poddané, i děti jim kázal mordovat. no nic, když se nechal tenhle S/M týpek přibít na kříž, tak dal svým ovečkám dost dobrý návod na životní styl.

křesťané také věří, že uměl dělat zombie a sám pak také po smrti vstal z mrtvých (páč prý v hrobě nebylo tělo, říkají, musel teda přece obživnout) a odešel za sebou na nebe. teda kromě mormonů, ti věří, že pak šel do ameriky.

s křesťany je to náročné. to takoví muslimové jsou víceméně jasní: korán je doslovné slovo boží a jestli si myslíš něco jiného, tak tě ukamenujeme. jestli nevěříš, že mohamed - doslova - odjel na koni do nebe, useknem ti hlavu. jestli nevěříš, že slaná voda se sladkou - doslova - se nesmíchají, useknem ti hlavu. žádné interpretace. já ti dám metaforu, ale šutrem do hlavy. muslimští učenci se tak nanejvýš přou, zda lze jíst krokodýlí maso, totiž zda krokodýl je více tvor vodní, zemský nebo více dravec...

to křesťané na to jdou dnes pružně. v různých místech (a to i geograficky velmi blízkých), věří velmi různým věcem. když se ukáže, že některá pasáž z jejich biblí (i když ji už x-krát přepsali a přeložili, aby to znělo lépe) je v 21. století vysloveným nesmyslem, pak se většinou rozštěpí: jedna část trvá na doslovném znění, tož jednou je to slovo boží, žejo. zrovna minulý týden byla velká debata kena ham´eho s billem nye´m v kreacionistickém muzeu v kentucky na téma evoluce (kreacionisté tvrdí, že země není starší než 6000 let a děti si v jeskyních hrály s dinosaury a evoluce neexistuje). 

to udělá jedna část. druhá část pak začne tvrdit, že danou pasáž je třeba brát metaforicky, nikoli doslova a je třeba pochopit skryté poselství. čtou to po svém tak, aby to znělo hezky a prohlásí to za jedinou správnou interpretaci. a tak v něčem vám budou jednou říkat, že je to tak, doslova a do písmene zjevené slovo boží, ale jindy v něčem jiném, že se to nesmí brát doslova. co brát doslova a co metaforicky ovšem rozhodnou sami dle aktuální situace.

dokonce v okamžiku, kdy se ukáže, že i centrální a zcela nejzásadnější věci na kterých stojí základy jejich víry jsou úplná blbost, pak platí to stejné: část zavře oči a nevidí neslyší, část rychle a kreativně přeinterpretuje bibli.

tak třebas dle analýzy DNA dnes víme, že tzv. „adam“ a „eva“ se nikdy nemohli potkat, čímž logicky padá koncept té ptákoviny s prvotním hříchem, na které si tenhle ponurý kult utrpení tak zakládá. a z toho plyne, že ani ona údajná oběť ježíšova za prvotní hřích nedává vůbec žádný smysl... ale nebojím se o ně, oni si křesťané určitě poradí i s tímhle. 

oba dva přístupy – rigidní – víceméně muslimský i elastický – víceméně dnešní křesťanský mají svá pro a proti a oba dva jsou zatím velmi úspěšné.

oba mají společný rys všech memetických komplexů: replikovat se a šířit.

oba pro sebe požadují práva, respekt a úctu a oba se snaží získat moc.

a oba se v momentě, kdy moc získají, začnou chovat jako totalitní systémy a uzurpovat ještě více moci, pronásledovat kritiky, unifikovat společnost a dusit její rozvoj.4)

takže co závěrem? 

křesťané dnes věří, že vynalezli morálku. věří, že dnešní evropská kultura je postavena na křesťanských (a nikoli helénských) základech. věří, že výraz "křesťanské hodnoty" je termín pozitivní, který je třeba chránit zákonem a dokonce někteří z nich věří, že jejich víra napomáhá rozvoji společnosti, vědy a umění, což je rozhodně velmi pikantní detail. 

rovněž věří, že když na něco budou hodně usilovně myslet a použijí správná slova, opravdu se to stane.5)

a také věří, že neměnné a věčné slovo boží jsou dnešní překlady jedné knihy ze 16. století (kdy padlo definitivní rozhodnutí o tom, co je a co není bible), kterážto kniha vznikla edicí jiné knihy, která zase vznikla rozhodnutím několika synodů ve 4. století z překladů asi 8000 často protichůdných kopií kopií svitků, které o sobě prohlašovaly, že jsou kopiemi ztracených textů údajně napsaných koncem prvního století. no děsně pomatlaný to je. a nezapomínejme, že biblí je dodnes vícero, že ani křesťané nemají jednu jedinou, jinou mají protestanti, jinou římští katolíci, jinou ortodoxní křesťané. jo, a když jsem říkal slovo kopie, nemyslel jsem tím ofocení nebo naskenování, ale ruční přepisování mnohokráte přepsaných textů lidmi. občas pro lepší srozumitelnost do přepisovaného textu zasahujícími. 

no, a všichni pak samozřejmě věří, že jejich víra je ta jedna jediná správná. 


počet křesťanů různých směrů (katolíci, pravoslavní, protestanti typu episkopálního nebo presbyteriálního) a různých denominací, kterých je (odhady se velmi různí, ale velmi přibližně) 40,000, se odhaduje dnes asi na 2,2 miliardy lidí. 


 

1taková fest mafiánská vendeta; představte si, že křesťané třebas věří, že když se narodí dítě, rovnou už je zatížené hříchem, hříšné bejby. dost deprimující. i deprivující. fakt nevím, kam na to chodí.. žeby do středověku? 

2) první židovští křesťané ještě nevěřili na neposkvrněné početí a věřili, že se ježíš stal synem božím později, např. při křtu. koncept božích synů byl v mýtech velmi rozšířený dávno před křesťanstvím – jsou jich stovky: v hinduismu, helénské kultuře, ale i v nejrůznějších domorodých kulturách. a někteří z nich byli rovněž narozeni z panny, zabiti a vstali z mrtvých. 

3) ale je fakt, že si ničím z toho nemůžeme být jistí, neb ježíš sám psát neuměl a písemné záznamy jeho stoupenců pocházejí z doby o generaci až dvě po jeho smrti. a tyto písemné záznamy se nezachovaly přímo, existují jen opisy opisů opisů. když už jsme u toho, pochybnosti o ježíšově existenci pramení především z nedostatku zpráv o jeho životě z nezávislých (=nekřesťanských) dobových zdrojů. tacitovo svědectví se považuje za pozdější falzifikát. 

4koukám, že říkám „oba“, ale většina náboženství, a to jak "mono"teistických tak sekulárních (jako třeba severní korea), vykazuje naprosto identické vnější i vnitřní rysy. 

5) když už jsme u těch věření, jedna z velkých křesťanských sekt, římští katolíci, třeba věří, že se při pojídání oplatky během magickém rituálu tato změní v opravdové a nefalšované tělo kristovo a víno pak v jeho skutečnou krev. ale rozuměj, nikoli metaforicky, zástupně, ale fakt doslova. nestačilo ho ukřižovat, ještě ho budou pojídat. morbidní, já vím. 

kult smrti

kult utrpení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předchozí části série: 

čemu lidé věří 0 - o víře a želvě

čemu lidé věří I - kterak prorok z kloubouku překládal poselství boha z kolobu

čemu lidé věří II - jak to všichni sestřičkám zbaštili i s navijákem (spiritismus)

čemu lidé věří III - intergalaktický vládce xenu a ubozí théťané (scientologie)

čemu lidé věří IV - léčiti krtkem bez krtka (homeopatie) 

 


igor sazma

igor sazma

igor sazma

přináším zcela klíčové informace o zásadních událostech tohoto vesmíru a nejbližších přilehlých realit. k dalším významným přínosům mé činnosti patří propagace psaní malými písmeny.

já nic, já muzikant

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky