prohlášení víry

sobota 31. květen 2014 15:14

překlad polského prohlášení víry katolických lékařů + pár mých komentů... 

 

prohlášení víry

katolických lékařů a studentů medicíny ve věci lidské sexuality a plodnosti.

nám, lékařům, je svěřeno chránit lidský život od jeho počátku...

 

1 věřím v jednoho boha, pána všeho, který stvořil muže a ženu k obrazu svému.

2 uznávám, že lidské tělo a lidský život jsou darem božím a proto jsou svaté a nedotknutelné:

- tělo podléhá přírodním zákonům, ale přírodu stvořil stvořitel,

- okamžik stvoření člověka a jeho odchodu z tohoto světa závisí výhradně na božím rozhodnutí.

pokud takovéto rozhodnutí učiní člověk, tak nejenže znásilňuje základní přikázání desatera tím, že páchá činy jako potrat, antikoncepce, umělé oplodnění, eutanazii, ale umělým oplodněním in vitro odmítá i samotného stvořitele.

3 přijímám pravdu, že lidské pohlaví je dané bohem a je biologicky určené a je způsobem existence lidské osoby. je vznešenou výsadou, neboť člověk byl vybaven orgány, díky nimž se lidé skrze rodičovství stávají „spolupracovníky samotného boha v jeho díle stvoření“ – poslání rodičovství je božím plánem a pouze ti bohem vybraní a připoutání svatou svátostí manželství mají právo užívat těchto orgánů, jež představují svátost v lidském těle.

4 prohlašuji, že základem důstojnosti a svobody lékaře katolíka je výhradně jeho svědomí osvícené duchem svatým a naukami církve a tento má právo jednat v souladu se svým svědomím a s lékařskou etikou, která zahrnuje i právo nesouhlasu vůči činnostem, které jsou v rozporu s jeho svědomím.

5 uznávám nadřazenost božích zákonů nad zákony lidskými

- naléhavou potřebu postavit se vnuceným nehumánním ideologiím současné civilizace

- potřebu neustálého prohlubování nejen vědomostí profesních, ale rovněž vědomostí o křesťanské antropologii a teologii těla.

6 domnívám se, že – bez vnucování vlastního přesvědčení a názorů – katoličtí lékaři mají právo očekávat a vyžadovat úctu vůči svým názorům a mají právo očekávat a vyžadovat svobodu vykonávat pracovní činnost v souladu se svým svědomím.


 

tak tohle je překlad „deklarace víry“ v originále ke stažení zde :)

doteď to podepsalo asi 3000 polských lékařů a pokud si chcete ověřit, zda tam není nějaký váš známý, už na to je i aplikace do mobilu :)

interpretaci si dovolím nechat na čtenáři. jen se podělím tím, co mi problesklo hlavou, když jsem si před pár dny tuhle zprávu přečetl... 

jak si můžou nějací lidé, co staví své představy o světě na knihách primitivních a surových pouštních kmenů, uzurpovat právo říkat, co je správné a co není?

jak si mohou hrát na strážce, a dokonce tvůrce morálky? té jejich morálky, která vychází z krutých představ primitivních lidí v dobách, kdy se slunce otáčelo kolem placaté země, věřilo se na bohy, na stvoření adama a evy, mluvící hady a prvotní hřích!!! 

jak dodnes můžou ti pánové, co se strojí do hezounkých sukýnek, tvrdit, že mají právo se vyjadřovat k tomu co je špatné a dobré? že můžou kecat do výzkumu kmenových buněk? do oplodnění in-vitro? zakazovat antikoncepci?

co jim k tomu dává právo? ta jejich historie nesnášenlivosti, vraždění a zotročování lidí, potlačování vědy?

jako že prej: sice vědě nerozumíme, ale zato vám můžeme říci, co je morální a co nemorální, neb máme fakt děsně starou knihu. slyšte: věda a náboženství přistupují ke světu z různých úhlů a tak se nevylučují, leč doplňují.

takový bláboly!

bláboly těch, co vidí, jak jim ujel vlak, že jim ta zatracená renesance s tou vzpurnou reformací sebraly monopol na pravdu, co vidí, jak je ta děsná věda krok za krokem zesměšňovala – až jim teď nezbývá nic jiného, než tvrdit, že to jejich bláznivé plácání je jen "jiným" popisem objektivní reality a s vědou si nekonkuruje, leč ji vhodně doplňuje... 

tohle vám budou tvrdit. a když to budou tvrdit dlouho, předlouho a s dostatečně oduševnělým výrazem a s vážnou tváří, tak tomu možná i dnes někdo uvěří...

pak je jen ještě třeba získat co nejvíce moci politické a finanční, aby se tyto představy mohly náležitě razantně prosazovat a rozšiřovat.


v polsku po smrti karola wojtyly začaly první počátky organizovaných hnutí směřujících k  sekularizaci polského veřejného prostoru.

první ateistické billboardy, snaha o otevření debaty o odchodu kněží a katechetů z polského státního školství, o odstranění křížů z budov státní správy, snaha o faktickou vymahatelnost světského práva na kněžích a vůbec „duchovních“ osobách (= aby i kněží a mnichové a jeptišky, když někoho přejedou autem, znásilní, zmlátí anebo dlouhodobě týrají, mohli být postaveni před soud).

polská církev na to zareagovala ještě větším propojením s mocí politickou, s legislativou i exekutivou polského státu a mohutnou mediální kampaní (ve státních ale i ve svých vlastních televizích a rádiích).

zareagovala na to doktrínou o nebezpečí džendrismu. to, co u nás je univerzitní předmět „gender studies“, tedy mezioborový popis fungování mužů a žen ve společnosti (s prvky sociologie, psychologie, antropologie apod.), to je v očích polské katolické církve nástroj satanův, původce všeho zla a ďáblovo kladivo, které rozbíjí tradiční hodnoty křesťanské rodiny a propaguje hříšnou homosexualitu.

další reakcí byla ofenzíva proti umělému oplodnění, dokonce se sprostými urážkami dětí, které takto byly počaty – kněží o nich hovořili jako o méněcenných bytostech, jak fyzicky tak duševně a někteří se vážně tázali, zda takto počaté děti mají vůbec duši! duši, vaše starosti, pánové... 

a v neposlední řadě byli do boje se satanem povoláni exorcisté (jen těch oficiálně jmenovaných je dnes v polsku 130, exorcismy ale často provádí i obyčejní, přímo k tomuto neurčení kněží a dokonce existují i psychiatři, kteří s exorcisty zcela vážně spolupracují!).

tahle "deklarace víry" je právě jedním z projevů hysterické katolické ofenzívy proti prvním závanům snah o vytvoření sekulární společnosti. 

 

igor sazma

igor sazma

igor sazma

přináším zcela klíčové informace o zásadních událostech tohoto vesmíru a nejbližších přilehlých realit. k dalším významným přínosům mé činnosti patří propagace psaní malými písmeny.

já nic, já muzikant

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky