dar. víry i modlitby oslyšené

pondělí 22. září 2014 08:23

mám rád ty naše večery s otcem šeříkem, knězem katolické církve. naplňují mne klidem a mírem ty naše intelektuálně hodnotné výměny téměř k nerozeznání podobných pohledů na věci nejdůležitější. jak je naším nepsaným zvykem, přišel jsem v obvyklý den i hodinu. dveře byly pootevřené, což bylo jen dobře, neb klika z nich odpadávala tak dlouho, až jednou úplně zmizela.

co mne zmátlo, byl poklidný mužský hlas, z něhož čišela vyrovnanost... nebyl to však otce šeříkův hlas, neb hlas tento mluvil anglicky. zarazil jsem se. moje minulost heavy metalového muzikanta ve mě zanechala dosti obstojnou znalost angličtiny, takže jsem rozuměl každému slovu:  


každý rok zemře devět milionů dětí dříve, než dosáhnou pěti let.

představte si asijské tsunami z roku 2004, které zabilo čtvrt milionu lidí. představte si takové tsunami jednou každých deset dní, tsunami zabíjející pouze a jen děti do pěti let. to je 24 000 dětí za den, 1 000 dětí za hodinu, plus mínus 7 dětí za minutu. než dokončím tuhle větu, velmi pravděpodobně několik dětí zemře v hrůze a bolestech.

pomyslete na rodiče těchto dětí. pomyslete na to, že většina z nich věří v boha a zrovna teď se modlí, aby jejich děti byly ušetřeny. a jejich modlitby nebudou vyslyšeny. jakýkoliv bůh, který dovolí, aby miliony dětí takto trpěly a umíraly, aby jejich rodiče takto trpěli, buď nemůže udělat nic, aby pomohl, anebo mu to je jedno.

je tedy buď neschopný nebo zlý.

a co je ještě horší, většina těchto lidí půjde do pekla, protože se modlí ke špatnému bohu. přemýšlejte o tom. aniž by provedli něco špatně, narodili se do té špatné kultury, kde se naučili špatnou teologii a propásli zjevení pravdy.

v indii je nyní 1,2 miliardy lidí, většina z nich jsou hinduisté, tedy polyteisté. je jedno, jak dobří tito lidé jsou; jsou zatraceni. když se modlíte k opičímu bohu hanumannovi, budete zatraceni. po celou věčnost budete mučeni v pekle. a existuje pro to jakýkoli, byť sebemenší důkaz? ne. jen se o tom píše v markovi 9, matoušovi 13 a zjevení 14.


vstoupil jsem do pokoje. otec šeřík se díval z okna. na pobryndaném stole se skvěl lesklý černý noutbuk a z něj se linul hlas, na první poslech přemýšlivý, leč má znalost angličtiny mi umožnila rozpoznat hlas satanův. katolický kněz a poslouchá tuhle demagogii? nechtělo se mi věřit. hlas antikristův pokračoval:


tedy bůh stvořil kulturní izolaci hinduistů a zaprojektoval jejich smrt v nevědomosti zjevení pravdy. a poté vytvořil trest za tuto nevědomost, tedy věčnost úmyslně působeného utrpení v ohni pekelném.

na druhou stranu, představte si, že jste jedním z amerických sériových vrahů, který strávil svůj život znásilňováním a mučením dětí. a stačí vám jen přijít k bohu, k ježíšovi, těsně před tím, než vás popraví a poté, co dojíte své poslední jídlo, smažené kuře, strávíte po smrti věčnost v nebi.

jedno by vám mělo být úplně jasné: tento pohled na život nemá naprosto nic společného s morální zodpovědností.

povšimněte si prosím dvojího metru, který se používá k očištění boha od tohoto zla: říká se, že bůh je milující, laskavý a spravedlivý a z podstaty dobrý, ale když někdo jako já poskytne vcelku jasné, dosti pádné důkazy, že bůh je krutý a nespravedlivý, protože sesílá utrpení na nevinné lidi v takové míře a v takovém rozsahu, které by uvedly do rozpaků i toho nejambicióznějšího psychopata, tak tehdy nám řeknou, že bůh je nevyzpytatelný. „kdo jsi, abys pochopil boží vůli?“

když se něco dobrého stane křesťanovi, když pocítí blaho během modlitby, nebo vidí pozitivní změnu ve svém životě, řekne, že bůh je dobrotivý. ale když jsou děti po desítkách tisíc vyrvány z náruče svých rodičů a utopeny, uslyšíme, že bůh je nevyzpytatelný. to je jako tenis bez sítě, hra bez pravidel. a chci prohlásit: to není jen protivné, když takto mluví jinak inteligentní lidé. je to morálně trestuhodné. 

tenhle typ víry je skutečně narcismem dovedeným k dokonalosti: „bůh mne miluje, víte? vyléčil mi ekzém. když zpívám v kostele, tak působí, že je mi tak dobře. a když jsme se skoro už vzdali naděje, našli jsme bankéře, co snížil mamince hypotéku.“ s ohledem na to, co bůh vůbec nedokázal udělat v životech ostatních lidí, vzhledem k utrpení, kterému je právě v tomto okamžiku vystaveno nějaké nezbranné dítě, je tento typ víry nemravný. je obscénní.

přemýšlet tímto způsobem znamená selhání čestného, poctivého uvažování.

anebo znamená, že je nám utrpení jiných lhostejné.


nevím, co otce šeříka vedlo k naslouchání tomuto rouhání, ale já jsem dále nemohl nečinně přihlížet. sklapl jsem noutbuk, ten kapku zachrčel a přestal mluvit.

otče, šeptnul jsem, co to děláte?

co bych dělal, dostal jsem noťas, abych mohl snáze šířit naši víru. teď se zrovna učím jak se pouští júťůb. otočil se a pomalu odkráčel ke křeslu a zabořil se do něj, slyšel jsem to dobře známé zapraštění starých pér.

ale co ten člověk říkal, tomu jste rozuměl? 

otec šeřík odfrkl podrážděně, myslíš, že nezvládnu takovouhle angličtinu? já zvládl latinu a řečtinu, tohle je sranda...

myslím, že ten pán chtěl říci, že bez ohledu na to, co si namlouváme, svět plyne dál, prostě jen tak. že naše usilovné přání vtělené do vnitřní samomluvy, do monologu k imaginárnímu příteli nic nevyřeší. že svět nebyl stvořen pro nás a domnívat se, že bůh stvořil celý nepotřebně rozlehlý, pustý vesmír, pak čtrnáct miliard let čekal a nakonec se rozhodl zjevit malé skupince jednoho konkrétního druhu primátů žijících v poušti v jedné sluneční soustavě nějaké vzdálené galaxie, tedy že domnívat se toto, je narcismus hraničící s idiocií.

rozhlédl jsem se kolem. mluvil to anděl nebo satan?

malý, asi dvanáctiletý chlapec v bílé košili se sametovou kravatou sklízel počítač ze stolu.

to je jindra, řekl otec šeřík. pomáhá mi s tou moderní technologií tady. jeho rodiče moudře usoudili, že je daleko lepší, aby svůj volný čas trávil zde, v duchovní atmosféře fary, než aby někde na fejsbuku četoval s neznámými, nebezpečnými lidmi.

a ty, jindro, co ty si o tom myslíš? zeptal jsem se. 

já myslím, že ten pán se mýlil.

povzbudivě jsem se naň usmál: a proč si to myslíš? 

no protože přece bůh je, že ano? sám jste nám to říkal, otče.

jeho velké hnědé oči se s napětím chvíli upíraly na tvář knězovu, chvíli na moji.

to víš, že je, řekl jsem chlácholivě. určitě je. bůh nám dal velký dar, dar věřit, navzdory rozumu, navzdory všemu, co je kolem nás. i to, že naše modlitby často nevyslyší je dar. 

přece jindro, miliarda lidí, celá miliarda, ta se přece mýlit nemůže...

 


 

 

 

 v tomto blogu je použit můj překlad první části textu sama harrise "morálka a křesťanský bůh". 

celý naleznete ve výše uvedeném videu, které obsahuje české titulky.

no, nejsou sice zcela dokonalé, ale co je dokonalé, že... 

pokud ovšem vládnete angličtinou jako nějaký vysloužilý rocker, video s funkčními anglickými titulky naleznete zde

 

igor sazma

igor sazma

igor sazma

přináším zcela klíčové informace o zásadních událostech tohoto vesmíru a nejbližších přilehlých realit. k dalším významným přínosům mé činnosti patří propagace psaní malými písmeny.

já nic, já muzikant

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky