konfrontace aneb kde je sakra ježíš?

sobota 20. únor 2016 12:58

hřbitov bohů

disclaimer: úplně všechny postavy v příběhu jsou smyšlené. podobnost s existujícími, ba i neexistujícími událostmi a ději je neúmyslná a náhodná. 

pobýval jsem tehdáž na albionu hrdém a neb jsem nevládl plynně jazykem anglů, chodil jsem do školy, kde nás učili mluviti jazykem tím jejich předivným.

a jednou učitel otázal se nás, v jakého boha že to věříme.


i já hrdě pravil: „ahura mazda je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, manka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci mě pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po mé pravici a takto pravil „alláh je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, al-anka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „zeus je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, helenka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „baal je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, fanynka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „šiva je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, anišanka co na jméno měla, postavila se a taktonejvyšší" děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „thor je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, bjørganka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí  vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „osiris je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, nefitisanka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „gaia je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, vaňka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „mitra je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, anka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „melek je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, bazinka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „ometeotl je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, xipilanka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „tamanuiterā je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, anaheranka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „itzamna je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, banunka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí  vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „mulungu je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, nakatanka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí  vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „eledumare je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, yananka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí  vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „izanagi je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, yokanka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí  vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „morrígan je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, šinidanka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí  vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.

leč tu vstal mladík po pravici jeho a takto pravil „yahwe je jediným pravým bohem, do srdcí našich nahlížejícím a činy naše soudícím.“ i podivili se všichnic žákové i podivil se učitel, leč jedna děva lepá, esteranka co na jméno měla, postavila se a takto děla: "a správněs pravil, bo stát si za svojí  vírou, ať je jakákoli, je odvahou nejvyšší". a od té doby všicci ho pak zdaleka a uctivě zdravili.


a tak i višna! garuda! brahma! bugaš! osiris! dagon! ptah! belus! gunfled! furrina! u-dimmer-an-kia! sah! tammuz! tho-og! chang fei! agasaya! rapithwin! dhat-badan! zaoshen! alinga! waramurungundi! wamara! nusku! nana buluku! akonadi! cyhiraeth! hu-shen! nirig! vesta! elali! ueras! zagaga! astarte! zagaga! elum! tagd! manawydan! samhain! aakuluujjusi! ogma! weiwobo! hadad! idlirvirisong! ixbalanque! sint holo! aurgelmir! thrudgelmir! xiehtecuthli! akewa! ituana! john frum! pachamama! wotan! hardaš! nin-azu!

každý to jeden jediný, jediným to pravým bohem jest. i jak sama velká blanka praví, „správněste to za svojí vírou stáli, ať už je zhola jakákoli, neb toť odvahou jest nejvyšší, státi za tou vírou svojí, byť bez důkazu jediného“.

a od té doby všicci se pak zdaleka a uctivě zdravili.


dokud někteří posléze mečů nechopili se pravovitě, aby správně jedinou víru pravou, totiž tu svoji, i na jiné ku prospěchu jejich velikému přivésti nezkusili.


leč dlouho, dlouho tenkráte proseděli jsme v družné rozpravě na albionu. 

neb třída to byla velká, veliká, velikánská, olbřímí, tisíce tuctů tuctů čítající.


však kde je (sakra) ježíš?

žák tamten tenkráte, žel, do školy nedorazil… 


 

deadgods.jpg

igor sazma

igor sazma

igor sazma

přináším zcela klíčové informace o zásadních událostech tohoto vesmíru a nejbližších přilehlých realit. k dalším významným přínosům mé činnosti patří propagace psaní malými písmeny.

já nic, já muzikant

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky